Ispis

Poziv za IV sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

U P R A V N O V I J E Ć E

KLASA: 023-01/19-01/5

URBROJ: 2137-92-04/03-19-1

Križevci, 12. 12. 2019.

                 Na temelju članka 30. stavka 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine s a z i v a m

 

IV sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Sjednica će se održati 17. 12. 2019. s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I R E D:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa III sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 2. Izmjene Financijskog plana za decentralizirana sredstva za 2019.godinu,
 3. Prihvaćanje Financijskog plana za decentralizirana sredstva za 2020.godinu i projekcije Financijskog plana za 2021. i 2020. godinu,
 4. Prihvaćanje Financijskog plana za centralizirana sredstva (proračunski korisnici) za 2020.godinu i projekcije Financijskog plana za 2021. i 2022.godinu,
 5. Razno.-

      

        

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

   Predsjednica Upravnog vijeća:

Mira Harča, nast.povijesti i geograf. v.r.

Dostaviti:

 1. Predsjednici Upravnog vijeća, Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2. Članu Upravnog vijeća, Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Članu Upravnog vijeća, Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Članu Upravnog vijeća, Lani Banić, ovdje
 5. Sanji Jakopović,dipl.soc.radnici, ravnateljici, ovdje
 6. Ljerka Radiček, pozvani član, ovdje
 7. Snježana Kovačević, pozvani član, ovdje

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili