Ispis

Radno vrijeme CZSS Križevci

Poštovani korisnici !

Kako bi osigurali što kvalitetnije usluge obavještavamo korisnike da će počevši od 4.travnja 2016.godine uredovno radno vrijeme sa strankama biti utorkom, srijedom i petkom u vremenskom periodu od 8 do 12 sati.
Stranke koje su naručene, one koje su žurne naravi postupanja biti će primljene nakon procjene žurnosti kod nadležnih stručnih radnika neovisno o novom rasporedu uredovnog radnog vremena.
Stručni radnici u dane koji nisu uredovni za rad sa strankama koriste za rad sa korisnicima na terenu kao i za potrebe obavljanje očevida te obavljanja uredskih poslova. Također, u situacijama žurne naravi na teren stručni radnici odlaze i u uredovno vrijeme sa strankama. Nakon 15 sati Centar za socijalnu skrb Križevci ima organizirano dežurstvo za hitne poslove koje obavlja u suradnji sa Policijskom postajom Križevci odnosno Općinskim sudom u Bjelovaru, Područnom službom u Križevcima.
Sa željom da korisnici budu zadovoljni kvalitetom, stručnošću kao i ažurnošću u postupanju stručnih radnika centra.

s poštovanjem,


Ravnateljica:
mr.sc.Kristina Frtalić, dipl.soc.rad.

 

Radno vrijeme Centra za socijalnu skrb Križevci 

 Ponedjeljak do petak 7-15 sati

Dnevna pauza 12-12.30 sati

Uredovno vrijeme sa strankama

Utorak, srijeda, petak 8-12 sati