Ispis

Zakoni i drugi propisi

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)

Obiteljski zakon (Narodne novine br. 103/15)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)

Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine br. 90/11, 78/12)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Narodne novine br. 76/14)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine br. 137/09, 14/10, 60/10)

Zakon o sudovima za mladež (Narodne novine br. 84/11, 143/12, 148/13)

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (Narodne novine br. 124/11, 120/12)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Narodne novine br. 124/11)

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15)