Ispis

DOKUMENTACIJA O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA CZSS KRIŽEVCI

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

KLASA: 406-04/19-01/2

URBROJ: 2137-92-10/22-19-2

Križevci, 12.12.2019. godine

DOKUMENTACIJA O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA CZSS KRIŽEVCI

Datum poslanog poziva i objave na web stranici naručitelja: (www.czss-krizevci.hr) 12.12.2019.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 20.12.2019 do 15:00

Otvaranje ponuda: s danom isteka za dostavu-nije javno

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili