Ispis

Obavijest o terminu razgovora sa kandidatima u povodu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                KRIŽEVCI

U p r a v n o   v i j e ć e

KLASA:023-01/17-01/6

URBROJ:2137-92-04/03-17-04

Križevci, 29.ožujka 2017.

Predmet: Obavijest o terminu razgovora sa kandidatima u povodu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su svoje ponude podnijeli/podnijele pravodobno i ispunjavaju propisane formalne uvjete u Natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 18/17 od 01.03.2017.godine,

pozivaju se na razgovor

                Razgovor će se obaviti na adresi Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5, Križevci, II kat, dvorana za sastanke

                Vrijeme razgovora: srijeda, 05.travnja 2017.godine u 14:00 sati

                                                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                                   Mira Harča, v.r.

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili