Ispis

DOKUMENTACIJA O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA CZSS KRIŽEVCI

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

KLASA: 406-04/19-01/2

URBROJ: 2137-92-10/22-19-2

Križevci, 12.12.2019. godine

DOKUMENTACIJA O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA CZSS KRIŽEVCI

Datum poslanog poziva i objave na web stranici naručitelja: (www.czss-krizevci.hr) 12.12.2019.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 20.12.2019 do 15:00

Otvaranje ponuda: s danom isteka za dostavu-nije javno

Ispis

Poziv na dostavu ponude

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

OIB: 22165957758

KLASA: 031-07/19-01/2

URBROJ: 2137-92-10/22-19-2

U Križevcima, 05.12.2019. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, OIB: 22165957758, upućuje poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., broj: 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili