• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Mjesna nadležnost Centra za socijalnu skrb Križevci

Centar za socijalnu skrb Križevci javna je ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/43 od 2. travnja 2012. godine.

Centar je osnovan za područje Grada Križevaca i općine Kalnik, Sv. Ivana Žabno, Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka s pripadajućim naseljima na ukupnoj površini 520,43 km2 i obuhvaća 34.057 stanovnika.

Grad Križevci prostire se na površini 263,72 km2 te nastanjuje 21 122 stanovnika od čega u naselju Križevci živi 11 231 stanovnika. U naseljima Apatovec, Beketinec, Bojnikovec, Bukovje Križevačko, Carevdar, Cubinec, Čabraji, Dijankovec, Doljanec, Donja Brckovčina, Donja Glogovnica, Donji Dubovec, Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovčina, Gornja Glogovnica, Gornji Dubovec, Gračina, Ivanec Križevački, Jarčani, Karane, Kloštar Vojakovački, Kostadinovac, Križevci, Kučari, Kunđevec, Lemeš, Lemeš Križevački, Majurec, Male Sesvete, Mali Carevdar, Mali Potočec, Mali Raven, Marinovec, Mičijevac, Novaki Ravenski, Novi Bošnjani, Novi Đurđic, Osijek Vojakovački, Pavlovec Ravenski, Pesek, Pobrđani Vojakovački, Podgajec, Poljana Križevačka, Povelić, Prikraj Križevački, Ruševac, Srednji Dubovec, Stara Ves Ravenska, Stari Bošnjani, Sveta Helena, Sveti Martin, Špiranec, Većeslavec, Velike Sesvete, Veliki Potočec, Veliki Raven, Vojakovac, Vujići Vojakovački, Žibrinovec ima 9891 stanovnika.

Općina Sveti Ivan Žabno na površini 106,60 km2 ima 5222 stanovnika u naseljima Brdo Cirkvensko, Brezovljani, Cepidlak, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovac, Kuštani, Ladinec, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavec Križevački, Rašćani, Sv.Ivan Žabno, Sv.P.Čvrstec, Škrinjari, Trema.

Općina Sveti Petar Orehovec na površini 91,05 km2 ima 4583 stanovnika u naseljima Bočkovec, Bogačevo, Bogačevo Riječko, Brdo Orehovačko, Brezje Miholečko, Brežani, Črnčevec, Dedina, Donji Fodrovec, Ferežani, Finčevec, Gorica Miholečka, Gornji Fodrovec, Gregurovec, Guščerovec, Hižanovec, Hrgovec, Kapela Ravenska, Kusijevec, Međa, Miholec, Mikovec, Mokrice Miholečke, Orehovec, Piškovec, Podvinje Miholečko, Rovci, Sela Ravenska, Selanec, Selnica Miholečka, Sveti Petar Orehovec, Šalamunovec, Vinarec, Voljavec Riječki, Vukovec, Zaistovec, Zamladinec.

Općina Kalnik na površini 26,34 km2 u naseljima Borje, Kalnik, Kamešnica, Obrež Kalnički, Popovec Kalnički, Potok Kalnički, Šopron, Vojnovec Kalnički) imao je 1351 stanovnika. Općina Gornja Rijeka na površini 32,72 km2 sa 14 naselja (Barlabaševac, Deklešanec, Donja Rijeka, Dropkovec, Fajerovec, Fodrovec Riječki, Gornja Rijeka, Kolarec, Kostanjevec Riječki, Lukačevec, Nemčevec, Pofuki, Štrigovec, Vukšinec Riječki ima 1779 stanovnika. 

Sukladno kriterijima navedenim u Zakonu o regionalnom razvoju RH jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave svrstane su prema indeksu razvijenosti u određene kategorije. Indeks razvijenosti predstavlja metodologiju za izračunavanje razvijenosti pojedinog područja s obzirom na razinu nacionalne razvijenosti, korištenjem slijedećih pokazatelja: stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskih prihoda jedinica lokalne (područne, regionalne) samouprave po stanovniku, općeg kretanja stanovništva i stope obrazovanosti. Koprivničko-križevačka županija nalazi se u skupini I s indeksom razvijenosti  59,19%, što označava potpomognuta područja, odnosno županije s indeksom razvijenosti manjim od 75%.

Grad Križevci s indeksom 85,57% nalazi se u III skupini, dok Općina Sv.Petar Orehovec sa 50,81%, Općina Gornja Rijeka sa 51,89%, Općina Kalnik sa 55,96% te Općina Sv.Ivan Žabno sa 63,96% spadaju u II skupinu i označene su potpomognutim područjima.  

O priznavanju prava  i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br.157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb osnovan za područje na kojem stranka ima prebivalište.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.