• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb Križevci organizirani su kroz dva odjela i to  Odjel za odrasle osobe u sklopu kojeg je stručna cjelina za novčane naknade, te Odjel za djecu mlade i obitelj.

U Centru za socijalnu skrb Križevci uz stručne poslove obavljaju se i poslovi koji se odnose na upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, opći, kadrovski, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe centra te pravni poslovi u svezi statusnih pitanja, izrade općih akata.

Stručne poslove u Centru za socijalnu skrb Križevci obavljaju socijalni radnici, pravnici i psiholozi s položenim stručnim ispitom. Stručni radnici imaju iskaznicu kojom se dokazuje svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti, te tamo gdje je za pojedine stručne radnike propisano članstvo u komori, i iskaznicu odgovarajuće komore.

SOCIJALNI RADNICI:

Lana Banić, dipl.soc.radnica, Odjel za odrasle osobe - tim za skrbništvo

711-730 kućni 116, prizemlje

Tatjana Blagaj, dipl. soc. radnica, Odjel za odrasle osobe

711-710 kućni 114, prizemlje

Silvica Petrović, soc.radnica, Odjel za odrasle osobe

711-730 kućni 117, prizemlje

Nikolina Pašić, mag. soc.rada, Odjel za odrasle osobe

711-710 kućni 113, prizemlje

mr.sc. Kristina Frtalić, dipl.soc. radnica, Odjel za odrasle osobe 

682-943 kućni 105, prizemlje

Mirjana Matoić, dipl.soc.radnica, Odjel za odrasle osobe

682-943, kućni 111, prizemlje

Helena Radaković, mag.act.soc., Odjel za djecu,mlade i obitelj

682-946, kućni 112, I.kat

Vedrana Šoštarić, mag.soc.rada, Odjel za djecu, mlade i obitelj

682-946 kućni 109, I kat

Kristina Trbuha, dipl.soc.radnica, Odjel za odrasle osobe

682-946 kućni 108, I kat 

Ivana Blažajec, mag.act.soc., Odjel za djecu, mlade i obitelj

682-946, kućni 122. I. kat


PRAVNICI:

Vera Kozarić Kalaus, dipl.pravnica, Odjel za djecu, mlade i obitelj

682-947 kućni 110, I kat

Helena Belinić, mag.prava, Odjel za odrasle osobe - tim za skrbništvo

682-947 kućni 115, II kat

Nataša Pukec Knok, mag.prava, Odjel za odrasle osobe

682-946, kućni 123, I kat


PSIHOLOZI:

Martina Marković, mag. psihologije 

682-945 kućni 106, I kat

Jelena Krmpotić, prof. psihologije

682-945 kućni 107, I kat

ADMINISTRATIVNI I OPĆI POSLOVI:

Snježana Kovačević, administrativna referentica, pisarnica

682-944 kućni 102, prizemlje


RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKI POSLOVI:

Ljerka Radiček, voditeljica računovodstva

682-944 kućni 104

Marina Črnek, blagajnica-likvidatorica

682-944 kućni 103

POMOĆNI POSLOVI:

Valentina Baburek, spremačica

682-944 kućni 121

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.