• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Ravnateljica: Sanja Jakopović, dipl.soc.radnica

Poštovani,

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi korisnik prava u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ili drugoj odgovornoj osobi u ustanovi socijalne skrbi.

Ravnatelj i druge odgovorne osobe postupiti će po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o poduzetim mjerama u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe.

Možete se obratiti za razgovor ravnatelju utorkom 10-12 sati ili se obratiti pisanim putem na adresu:

Centar za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5, Križevci.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.