• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Centar za socijalnu skrb Križevci ima stručno vijeće.

Stručno vijeće čine svi stručni radnici centra za socijalnu skrb.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

  • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima,
  • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice,
  • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb,
  • godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb,
  • potrebi dodatnog stručnog usavršavanja,
  • drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.