Ispis

Stručno vijeće

STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Centar za socijalnu skrb Križevci ima stručno vijeće.

Stručno vijeće čine svi stručni radnici centra za socijalnu skrb.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

  • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima,
  • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice,
  • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb,
  • godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb,
  • potrebi dodatnog stručnog usavršavanja,
  • drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb.

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili