• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

MISIJA

Centar za socijalnu skrb Križevci ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava stručne djelatnike više struka (socijalni radnici, pravnici, psiholozi) koji u suradnji s drugim tijelima poduzimaju mjere i aktivnosti u svrhu zaštite, osnaživanja i zadovoljavanja osnovnih potreba djece i odraslih, odnosno pojedinaca i obitelji.

VIZIJA

Centar za socijalnu skrb Križevci ustanova je socijalne skrbi koja provodi mjere prevencije, osnažuje i pruža kvalitetu stručne podrške pojedincu i obitelji prema individualnim potrebama korisnika, uz njegovo aktivno sudjelovanje, a u skladu s načelom slobode, uz stalno podizanje standarda i dostupnosti, kontinuirano educirajući i usavršavajući stručne djelatnike.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.