• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@mdomsp.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Srijeda, 16 Prosinac 2020 08:42

Poziv za I sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

 U P R A V N O  V I J E Ć E

 

KLASA: 023-01/20-01/7

URBROJ: 2137-92-04/03-20-1

Križevci, 11. 12. 2020.

 

                 Na temelju članka 30. stavka 1.  Statuta  Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine  s a z i v a m

 

                    I sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

 

Sjednica će se održati 15. 12.  2020. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 2. Donošenje Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Križevci za 2021. godinu,
 3. Izmjena Financijskog plana i Plana nabave za decentralizirana sredstva za 2020.godinu,
 4. Prihvaćanje Financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. i Plana nabave za 2021.godinu,
 5. -

 

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

                Mira Harča v.r.

Dostaviti:                                                                

 

 1. Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2.  Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Kata Stojanovska,Križevci,Paška ulica 8
 5. Vedrana Šoštarić,ovdje
 6. Sanja Jakopović, ovdje
 7. Ljerka Radiček,ovdje
 8. Snježana Kovačević,ovdje

 

 

 

Pročitano 0 puta

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.