• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Sjednice

Sjednice (11)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

 U P R A V N O  V I J E Ć E

KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ: 2137-92-04/03-21-1

Križevci, 07. 04. 2021.

                 Na temelju članka 30. stavka 1.  Statuta  Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine  s a z i v a m

 

                    V sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Sjednica će se održati 09. 04.  2021. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I  R E D:

 

 • Usvajanje zapisnika sa IV sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • Imenovanje ravnateljice Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • Sklapanje Ugovora o radu s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • -

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA :

                                                                                                  Mira Harča v.r.

Dostaviti:                                                               

 1. Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2.  Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Kata Stojanovska,Križevci,Paška ulica 8
 5. Vedrana Šoštarić,ovdje
 6. Sanja Jakopović, ravnateljica centra,ovdje
 7. Snježana Kovačević,ovdje
Objavljeno u Sjednice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

 U P R A V N O  V I J E Ć E

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2137-92-04/03-21-1

Križevci, 28. 01. 2021.

                 Na temelju članka 30. stavka 1.  Statuta  Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine  s a z i v a m

 

                    II sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Sjednica će se održati 29. 01.  2021. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I  R E D:

 

 • Usvajanje zapisnika sa I sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • Prihvaćanje Financijskog izvještaja o poslovanju Centra za socijalnu skrb Križevci za razdoblje 01. 01.- 31. 12. 2020. godine,
 • Prihvaćanje Izmjene Financijskog plana za centralizirana sredstva za 2021. godinu Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • -

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA :

                                                                                                  Mira Harča v.r.

Dostaviti:                                                               

 1. Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2.  Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Kata Stojanovska,Križevci,Paška ulica 8
 5. Vedrana Šoštarić,ovdje
 6. Sanja Jakopović, ovdje
 7. Ljerka Radiček,ovdje
 8. Snježana Kovačević,ovdje
Objavljeno u Sjednice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

 U P R A V N O  V I J E Ć E

 

KLASA: 023-01/20-01/7

URBROJ: 2137-92-04/03-20-1

Križevci, 11. 12. 2020.

 

                 Na temelju članka 30. stavka 1.  Statuta  Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine  s a z i v a m

 

                    I sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

 

Sjednica će se održati 15. 12.  2020. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 2. Donošenje Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Križevci za 2021. godinu,
 3. Izmjena Financijskog plana i Plana nabave za decentralizirana sredstva za 2020.godinu,
 4. Prihvaćanje Financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. i Plana nabave za 2021.godinu,
 5. -

 

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

                Mira Harča v.r.

Dostaviti:                                                                

 

 1. Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2.  Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Kata Stojanovska,Križevci,Paška ulica 8
 5. Vedrana Šoštarić,ovdje
 6. Sanja Jakopović, ovdje
 7. Ljerka Radiček,ovdje
 8. Snježana Kovačević,ovdje

 

 

 

Objavljeno u Sjednice
Ponedjeljak, 27 Siječanj 2020 11:20

Poziv za I.sjednicu Upravnog vijeća

Napisao/la

Poziv za I.sjednicu Upravnog vijeća - poziv preuzmite ovdje

Objavljeno u Sjednice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

U P R A V N O V I J E Ć E

KLASA: 023-01/19-01/5

URBROJ: 2137-92-04/03-19-1

Križevci, 12. 12. 2019.

                 Na temelju članka 30. stavka 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine s a z i v a m

 

IV sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Sjednica će se održati 17. 12. 2019. s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I R E D:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa III sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 2. Izmjene Financijskog plana za decentralizirana sredstva za 2019.godinu,
 3. Prihvaćanje Financijskog plana za decentralizirana sredstva za 2020.godinu i projekcije Financijskog plana za 2021. i 2020. godinu,
 4. Prihvaćanje Financijskog plana za centralizirana sredstva (proračunski korisnici) za 2020.godinu i projekcije Financijskog plana za 2021. i 2022.godinu,
 5. Razno.-

      

        

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

   Predsjednica Upravnog vijeća:

Mira Harča, nast.povijesti i geograf. v.r.

Dostaviti:

 1. Predsjednici Upravnog vijeća, Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2. Članu Upravnog vijeća, Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Članu Upravnog vijeća, Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Članu Upravnog vijeća, Lani Banić, ovdje
 5. Sanji Jakopović,dipl.soc.radnici, ravnateljici, ovdje
 6. Ljerka Radiček, pozvani član, ovdje
 7. Snježana Kovačević, pozvani član, ovdje
Objavljeno u Sjednice
Objavljeno u Sjednice

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.