• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

ZAHTJEV za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

Klikom na gornji link otvara se obrazac Zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva.

Ispunjeni zahtjev za dokumentacijom možete predati svakim radnim danom 8-13 u pisarnicu Centra za socijalnu skrb Križevci ili poslati putem pošte na adresu Centar za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci.

Za sve dodatne informacije vezano za podnošenje zahtjeva odnosno udomiteljstvo slobodnose obratite na brojeve telefona 682-946, 711-710, 711-730, 682-943 (sociijalne radnice) ili 682-945 (psiholog)

Zahvaljujemo se na Vašem interesu za bavljenjem udomiteljstvom.

 

 

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje. Udomiteljstvo je regulirano Zakonom o udomiteljstvu (NN 90/11, 78/12) kojim su propisane vrste udomiteljstva, uvjeti koje mora ispunjavati udomitelj i udomiteljska obitelj, broj i vrste korisnika udomiteljstva, davanje, obnova, ukidanje i prestanak dozvole za obavljanje udomiteljstva kao i obveze i odgovornosti udomiteljske obitelji, Centra za socijalnu skrb i korisnika udomiteljstva. U udomiteljske obitelji smještavaju se djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja te djeca s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju. Također, smještavaju se i odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem te psihički bolesne odrasle osobe. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.  

Tko može biti udomitelj?

Udomitelj može biti osoba koja je:

•hrvatski državljanin

•punoljetna

•ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

•ima poslovnu sposobnost

•ima zdravstvenu sposobnost

•ima završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje

•ima sposobnosti za potrebnu skrb o smještenim osobama, njihovu zaštitu, čuvanje,  

•njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo

•ima propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva

 Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:

•u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi

•u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

•u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja

•u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještene osobe.

Kako postati udomitelj?

Postupak davanja dozvole za obavljanje udomiteljstva uključuje podnošenje zahtjeva Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta i prilaganje potrebne dokumentacije. Nakon podnošenja zahtjeva Tim za udomiteljstvo nadležnog Centra za socijalnu skrb dolazi u stambeni prostor obitelji radi provjere o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (NN 79/07). Nadalje, postupak davanja dozvole uključuje intervju članova obitelji sa socijalnim radnikom i psihologom te psihologijsko testiranje tijekom čega se procjenjuju motivi  osobe i članova obitelji za obavljanje udomiteljstva, psihofizičke sposobnosti,  odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika. Ukoliko su svi propisani uvjeti zadovoljeni i obitelj procijenjena podobnom za obavljanje udomiteljstva, Tim za udomiteljstvo donosi stručnu ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta te obitelji određuje obvezu osposobljavanja. Po uspješnom završetku osposobljavanja izdaje se rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva. Dozvola za obavljanje udomiteljstva daje se na rok od pet godina nakon čega je dozvolu potrebno obnoviti.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se na telefone 682-944, 711-710, 711-730, 682-943

 

tekst uredila: Darija Mustić, mag.psihologije

 

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na javnu tribinu Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice koja će se održati u petak 20. svibnja 2016. godine u 13:00 sati u prostoru „kino sale" , Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 1.
Javna tribina namijenjena je svim građankama i građanima, roditeljima, udomiteljima, potencijalnim udomiteljima, stručnjacima, svima koji rade s djecom i mladima, udrugama te drugim dionicima u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Javna tribina održava se u sklopu projekta „Udomitelj=obitelj za nenasilje" kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provode Udruženje „Djeca prva" iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci. Svrha projekta je pridonijeti prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima, kroz direktnu podršku udomiteljima na području Koprivničko – križevačke županije, usmjerenu na osnaživanje, stjecanje znanja te unapređivanje vještina nenasilnih metoda odgoja.
Kroz raspravu i aktivan angažman svih sudionika kroz ovu javnu tribinu želimo istaknuti važnost potreba i prava djece na život bez nasilja te važnost prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, promovirati udomiteljstvo kao dobru alternativu skrbi u primarnoj obitelji i sigurno okruženje za rast i razvoj djece i mladih te razmotriti moguće načini i smjerove unapređenja udomiteljske skrbi.
Javna tribina prijavljena je za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori kao stručni skup.


Za sudjelovanje na javnoj tribini molimo prijavite se do 18.5.2016. godine na telefon: 01/2947 066 ili

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Broj sudionika je ograničen.

 

PROGRAM JAVNE TRIBINE
Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice
petak, 20.5.2016., Sveti Ivan Žabno u 13:00 sati
prostor „kino sale", Trg Karla Lukaša 1

Uvodni dio – otvaranje javne tribine - Natalija Stanković, prof. psihologije, voditeljica projekta
Udruženje Djeca prva 13.00-13.05

Pozdravni govor - predstavnik općine Sveti Ivan Žabno 13.05-13.10


Udomiteljstvo na području Koprivničko-križevačke županije i području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci mr.sc. Kristina Frtalić, dipl. soc. radnica, ravnateljica Centar za socijalnu skrb Križevci 13.10-13.20

Podrška i suradnja udomitelja, odgojno-obrazovnih ustanova i sustava socijalne skrbi u cilju osiguravanja sigurne i poticajne okoline za dijete u udomiteljskoj obitelji - Doc. dr. sc. Maja Laklija
Pravni fakultet u Zagrebu
Studijski centar socijalnog rada 13.20-13.40

Položaj i problemi udomiteljstva u Hrvatskoj – perspektiva udomitelja - Mladenka Ravenski, udomiteljica i predsjednica udruge
- Katarina Maček, mag.act.soc
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece 13.40-14.00

Razvoj socijalnih usluga u zajednici - Milivoj Androlić, dipl. učitelj
Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica 14.00-14.20

Podrška udomiteljima kroz projekt „Udomitelj=obitelj za nenasilje" - Lidija Rezić, prof. psihologije
- Natalija Stanković, prof. psihologije
Udruženje Djeca prva 14.20-14.30

Panel rasprava - sudionici: predstavnici udomiteljske obitelji, obiteljskog doma, osobe s iskustvom udomiteljstva; govornici na javnoj tribini, predstavnici osnovnih škola, dječjih vrtića, policije i patronaže 14.30-14.50

Završna razmatranja i zaključci - Natalija Stanković, prof. psihologije, voditeljica projekta
Udruženje Djeca prva 14.50-15.00

Veselimo se Vašem dolasku !

Natalija Stanković, prof.psihologije, voditeljica projekta, Udruženje "Djeca prva"

mr.sc.Kristina Frtalić, dipl.soc.rad., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci 

OBJAVA ZA  MEDIJE
ODRŽANA JAVNA TRIBINA  Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice
Sveti Ivan Žabno (Koprivničko – križevačka županija), 20. svibnja 2016. godine – Javna tribina Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice, usmjerena razmatranju problema i izazova s kojima se udomitelji susreću, mogućih smjerova unapređenja udomiteljske skrbi te potrebnoj i dostupnoj podršci zajednice, održana je 20. svibnja 2016. godine u općini Sveti Ivan Žabno u Koprivničko-križevačkoj županiji.
U uvodnom dijelu javne tribina sudionike su pozdravile Natalija Stanković, voditeljica projekta Udomitelj=obitelj za nenasilje, u okviru kojeg se javna tribina održala i Kristina Frtalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci, partnera u navedenom projektu.
Projekt Udomitelj=obitelj za nenasilje financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Udruženje „Djeca prva“ iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci. Svrha projekta je pružanje podrške i osnaživanje udomitelja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Koprivničko-križevačke županije te promocija udomiteljstva kao dobre alternative skrbi djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. 
Udomiteljstvo djece je poželjan alternativni oblik skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - djecu bez roditelja, djecu žrtve nasilja, djecu roditelja koji zlorabe ili zanemaruju svoje roditeljske dužnosti odnosno koji nisu u mogućnosti izvršavati svoju roditeljsku ulogu na dobrobit djeteta i u njegovom najboljem interesu. Udomiteljska obitelj pruža djetetu novu priliku za odrastanje u obiteljskom okruženju, kao jedinoj prirodnoj okolini odrastanja i nastoji mu osigurati sigurnu i poticajnu okolinu za njegov rast i razvoj.
Udomitelji imaju vrlo odgovornu i zahtjevnu ulogu, u čijoj realizaciji trebaju podršku ne samo sustava socijalne skrbi već i mnogih drugih, odnosno trebaju suradnju i podršku cijele zajednice, naglasila je Natalija Stanković.
Ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Kristina Frtalić predstavila je povijest udomiteljstva na području Koprivničko-križevačke županije i području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci, koje u ovoj županiji ima vrlo bogatu i dugu tradiciju te predstavila trenutnu strukturu udomiteljstva u području pod njihovom nadležnosti.
Polazeći od osnovne postavke, najboljeg interesa i dobrobiti djeteta, predavači na javnoj tribini  iznijeli su izazove i probleme s kojima se udomiteljstvo susreće i to iz perspektive djeteta koje je udomljeno, perspektive udomitelja te suradnje sustava socijalne skrbi i odgojno – obrazovnog sustava.
Doc.dr.sc. Maja Laklija s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, predstavila je sudionicima problematiku udomiteljstva iz perspektive djeteta te naglasila kako je djeci iz udomiteljskih obitelji vrlo važno osigurati jednake šanse i mogućnost kao i svoj drugoj djeci. Posebno se osvrnula na suradnju odgojno-obrazovnog i sustava socijalne skrbi te naglasila važnost suradnje tih dvaju sustava. Djeca koja su u sustavu socijalne skrbi, kada ih usporedimo s ostalom djecom, susreću se s brojnim izazovima i barijerama u odgojno obrazovnom procesu, od kojih navodimo samo neke: učestalost izbivanja iz procesa odgoja i obrazovanja, češće promjene životnih sredina i škola, prihvaćenost od strane vršnjaka, zaostajanje u savladavanju gradiva, otežano intelektualno i emocionalno funkcioniranje, ograničene mogućnosti uključivanja u izvannastavne aktivnosti i razvijanje talenata. Sve navedeno, stavlja djecu iz sustava socijalne skrbi u nejednak položaj i umanjuje njihove šanse za povoljne ishode i realizaciju njihovih potreba i mogućih postignuća. Promatrajući perspektivu učitelja, možemo vidjeti da je i njima potrebna podrška posebno u smislu stjecanja znanja i vještina kojima bi najbolje mogli pružiti podršku djeci koja su u sustavu socijalne skrbi, a izražavaju potrebu i za boljom suradnjom stručnjaka različitih sustava. U zaključnom razmatranju Maja Laklija je naglasila potrebu unapređenja suradnje škola, udomitelja i djelatnika sustava socijalne skrbi u cilju prepoznavanja i podmirivanja obrazovnih potreba udomljene djece, a kao jednog od važnih područja života djece. 
Perspektivu udomitelja i problematiku s kojom se udomitelji susreću predstavile su predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo, Mladenka Ravenski, i sama udomiteljica već više od 15 godina te stručna suradnica Foruma, Katarina Maček. Razmatrajući položaj i probleme udomiteljstva u Republici Hrvatskoj iz perspektive udomitelja, istaknule su sljedeće: premalu informiranost o udomiteljstvu, neravnomjernu zastupljenost te nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja, nedostatnu stručnu podršku, nedostatak usluga u zajednici, predrasude i stereotipe prema djeci iz udomiteljskih obitelji, predrasude društva o motivaciji udomitelja za bavljenje udomiteljstvom, nejednak položaj udomiteljskih obitelji u odnosu na domove te nesiguran položaj udomiteljskih obitelji. Sve navedeno područja su u kojima bi se udomiteljska skrb mogla unaprijediti.
U nastavku tribine prezentirani su dostupni oblici podrške u lokalnoj zajednici. Tako je ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje iz Koprivnice, Milivoj Androlić, prisutnima predstavio dostupne socijalne usluge koje Svitanje pruža na području Koprivničko-križevačke županije. Istaknuo je važnost orijentiranosti usluga prema djetetu odnosno stavljanje korisnika – djeteta, roditelja, udomitelja, obitelji u središte pružanja usluga. Pored navedenog, vizija razvoja socijalnih usluga u zajednici svakako treba staviti naglasak na integralnoj lokalnoj mreži pružatelja usluga te uključenosti obitelji ali i šire zajednice. Zaključio je da je važno socijalne usluge planirati po mjeri djeteta, biti otvoren za nove usluge i nove metode rada te potaknuo sve prisutne da svatko od nas može biti središte inovacija i dobre prakse, imajući u vidu pozitivne i poželjne ishode za dijete.
Podršku udomiteljima, kroz projekt Udomitelj=obitelj za nenasilje, ukratko je predstavila voditeljica projekta Natalija Stanković. Udomitelji za djecu podršku dobivaju kroz radionice – grupno savjetovanje kroz koje stječu nova znanja i unapređuju vještine nenasilnog odgoja, posebice komunikacijske vještine, vještine postavljanja granica i rješavanja sukoba. Kroz radionice dobivaju stručnu podršku vezano uz konkretne dileme s kojima se susreću u odgoju i skrbi o djeci, međusobno razmjenjuju iskustva i osnažuju se u svojoj vrlo odgovornoj i zahtjevnoj ulozi.
Sudionici javne tribine bili su udomitelji, predstavnik obiteljskog doma, stručnjaci centara za socijalnu skrb iz Križevaca, Ludbrega i Karlovca; osnovnih i srednjih škola, predstavnici policije, Ministarstva socijalne politike i mladih, UNICEF-a te udruge nositelja projekta.
Skup je završio u pozitivnom ozračju i uz očekivanje da će se situacija udomiteljstva unaprijediti. Mnoga od područja koja je potrebno unaprijediti su nam poznata, a zajedničkim snagama, usmjeravajući se na male promjene svakoga od nas, zajedno možemo biti podrška najboljem interesu i dobrobiti djeteta, osiguravajući pozitivno i poticajno okruženje za njegov rast i razvoj. 
Kontakt za medije:
Natalija Stanković, prof.psihologije, voditeljica projekta
Udruženje „Djeca prva“
Hrvatskog proljeća 34/II, 10040 Zagreb
tel/fax: 385 1 2947 072; mob: 098 455 235
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest svim udomiteljima s područja nadležnosti CZSS Križevci

Dana 12.svibnja 2016.godine s početkom u 9:30 sati održati će se u restoranu "VOJARNA" Trg Sv.Florijana 17, Križevci sastanak koji je inicirala Udruga udomitelja djece i starijih osoba "Fenix" Križevci. Sastanku će prisustvovati uz predstavnike udruge, obitelji udomitelja sa područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci, neki od Centara za socijalnu skrb korisnika smještaja u udomiteljskim obiteljima na području nadležnosti CZSS Križevci, predstavnici Ministarstva socijalne poltiike i mladih te Centra za socijalnu skrb Križevci. Svrha sastanka je rasprava o poteškoćama i izazovima sa kojima se suočavaju udomiteljske obitelji na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci.

Pozivamo sve udomitelje s područja nadležnosti CZSS Križevci da se odazovu sastanku i konstruktivnom raspravom pridonesu unapređenju udomiteljstva.

Ravnateljica CZSS Križevci

mr.sc.Kristina Frtalić, dipl.soc.rad.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.