• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Financijski izvještaji

Bilješke uz financijsko izvješće

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - FINA

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I izmjena financijskog plana za 2021.-decentralizirana sredstva

I izmjena plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Registar ugovora za 2021-ažurirano 21.12.2021.

Financijski izvještaj

Bilješke 01.01.- 30.06.

Registar ugovora - ažurirano - 30.06.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Procedura o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Financijski izvještaj 01-12-2020

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020 godinu

Financijski izvještaj 01-12-2020

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izmjena - Financijski plan za decentralizirana sredstva za 2020.

Izmjena - Plan nabave za 2020.

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nanabve nefinancijske imovine za 2021., 2022., 2023. godinu

Registar ugovora - ažurirano 15.12.2020.

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Centra za socijalnu skrb Križevci

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Financijski izvještaj

Potvrda o preuzetome financijskom izvještaju

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Financijski plan za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022.g.

Plan nabave za 2020.g.-decentral. i central. sredstva

Registar ugovora

Financijski izvještaj 2019. godina

Bilješke uz financijski izvještaj 2019. godina

Pravilnik

Plana rada za 2020. godinu

Financijski plan za centr. Sredstva i projek. Za 2021. I 2020. Godinu

Financijski plan za decent. Sredstva za 2020. I projek. 2021.2022.

Izmjene fin. plana za centr. sred. za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u czss Križevci

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01-06-2021

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01-06-2021

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2021.-AŽURIRANO 30.06.2021.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i popis gradiva s rokovima čuvanja 2021.g.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.