• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Poštovani,

Statistička izvješća o korisnicima i pravima u sustavu socijalne skrbi nalaze se na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih te Vas upućujemo na slijedeći link;

www.mspm.hr/djelokrug aktivnosti/socijalna skrb/statisticka izvjesca

 

Mjesečna izvješća o korisnicima i pravima u sustavu socijalne skrbi iz nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci objavljuju se na Oglasnoj ploči u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.