• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG PRAVNIKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          K R I Ž E V C I

KLASA: 112-02/22-01/1

URBROJ: 2137-92-10/22-22-9

Križevci,  15. veljače 2022.g.

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG PRAVNIKA

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 02.02.2022.g. na web stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama RH broj 14/2022, za radno mjesto diplomiranog pravnika I. vrste u Centru za socijalnu skrb Križevci – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj /ica, da će se pismeno testiranje održati dana 18.02.2022. (petak) s početkom u 09,00 sati u Centru za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci.

Poziv preuzmite OVDJE

 

Objavljeno u Natječaji

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.