• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Tekst natječaja preuzmite na sljedećem linku: preuzmi natječaj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

KLASA: 406-04/19-01/2

URBROJ: 2137-92-10/22-19-2

Križevci, 12.12.2019. godine

DOKUMENTACIJA O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA CZSS KRIŽEVCI

Datum poslanog poziva i objave na web stranici naručitelja: (www.czss-krizevci.hr) 12.12.2019.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 20.12.2019 do 15:00

Otvaranje ponuda: s danom isteka za dostavu-nije javno

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.