• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Novosti

Novosti (130)

Ponedjeljak, 23.veljače 2015 godine

Dana 23.veljače 2015.godine u maloj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima održana je Kick off konferencija projekta „Zajedno za mame“ koji se provodi u okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom žena „HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije. Na Kick off konferenciji predstavljene su partnerske organizacije, ciljevi i plan aktivnosti projekta “Zajedno za mame”, te njegova važnost za lokalnu zajednicu.

Utorak, 01 Ožujak 2016 06:56

Koordinatori društveno korisnog rada

Napisao/la

RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE


Zakonski okvir
Pojam radova za opće dobro bez naknade pojavljuje se u okviru članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15). U spomenutom članku stoji kako je svaki radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje ZMN) dužan odazvati se pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. U slučaju ne odazivanja korisniku se ukida pravo na ZMN odnosno ZMN se umanjuje za pripadajući udio tog člana kućanstva te u tom slučaju korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN, odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo u slijedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojem je pravo umanjeno. U radovima za opće dobro bez naknade korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
Radove za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike ZMN organiziraju jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u suradnji s Centrima za socijalnu skrb. Ta suradnja odvija se na način da nadležni Centar za socijalnu skrb dostavlja jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na mjesečnoj razini popis radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika s područja te jedinice. Nadalje, jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave jednom mjesečno Centru za socijalnu skrb dostavljaju podatke o korisnicima koji su pozvani, a nisu se odazvali pozivima za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.


Koordinatori društveno korisnog rada u CZSS Križevci
Početkom prosinca 2015. godine Centar za socijalnu skrb Križevci zaposlio je dva koordinatora društveno korisnog rada. Zadaća koordinatora je surađivati s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te radno sposobnim, odnosno djelomično radno sposobnim korisnicima ZMN u uključivanju istih u radove za opće dobro bez naknade.
Koordinatori društveno korisnog rada sudjelovali su u nizu aktivnosti u suradnji s jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kako bi se korisnici što prije uključili u radove za opće dobro bez naknade. U tom su cilju organizirani i održani sastanci s predstavnicima jedinica lokalne samouprave iz područja nadležnosti CZSS Križevci (općine Sveti Ivan Žabno, Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec te grad Križevci), a u cilju dogovora oko suradnje u uključivanju korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade. Nadalje, s predstavnicima općina Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja Rijeka održani su dodatni sastanci kojima su ujedno prisustvovali i radno sposobni te djelomično radno sposobni korisnici ZMN s područja tih općina. Cilj tih sastanaka bio je upoznati spomenute korisnike ZMN s obvezom uključivanja u radove za opće dobro bez naknade.
Samo neki od zadataka koje redovito izvršavaju koordinatori društveno korisnog rada u CZSS Križevci su primjerice ažuriranje podataka o korisnicima ZMN na mjesečnoj razini, vođenje baze podataka o radno sposobnim, djelomično radno sposobnim te radno nesposobnim korisnicima ZMN, izlazak na teren kada su korisnici ZMN uključeni u radove za opće dobro, suradnja s jedinicama lokalne samouprave s područja nadležnosti CZSS Križevci, izvještavanje Ministarstva socijalne politike i mladih o aktivnostima poduzetim u uključivanju radno sposobnih te djelomično radno sposobnih korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade.


Ciljevi radova za opće dobro bez naknade
Uključivanje radno sposobnih te djelomično radno sposobnih korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade djeluje pozitivno na same korisnike ZMN koji se u radove uključuju, na jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje te radove organiziraju kao i na društvo u cjelini. Iako možda sami korisnici koji su se radovima za opće dobro bez naknade dužni odazvati te radove vide kao nešto negativno, potrebno je detaljno sagledati ciljeve i razloge uključivanja spomenutih korisnika u takve radove kako bi se mogla razumijeti cijela situacija. Bitno je da korisnici ZMN shvate kako radovi za opće dobro bez naknade nisu za njih kazna, već mogućnost i prilika da učine nešto za sebe i zajednicu u kojoj žive.
Većina radno sposobnih te djelomično radno sposobnih korisnika ZMN su dugotrajno nezaposlene osobe koje se redovito prijavljuju Zavodu za zapošljavanje, ali upravo zbog dugotrajne nezaposlenosti prijeti im socijalna isključenost. Prema strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) među četiri skupine osoba kojima prijeti najveći rizik za siromaštvo i socijalnu isključenost ubrajaju se djeca i mladi, starije osobe i umirovljenici, nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom. Uključivanjem u radove za opće dobro ti korisnici stječu mogućnost da se osjećaju korisnima društvu, da se socijaliziraju, da se potakne njihova radna mogućnost te da steknu priliku za moguće buduće zaposlenje. U tom bi slučaju kao rezultat radova za opće dobro korisnici mogli izaći iz sustava socijalne skrbi te popraviti vlastiti životni standard.
Radovima za opće dobro bez naknade pomaže se zajednici u kojoj korisnici žive, uljepšava se okoliš te se pomaže starijim i nemoćnim osobama kojima je ta pomoć potrebna. Kroz te radove korisnici čine vlastitu okolinu ugodnijom i boljom za sebe, ali i sve ljude koji prebivaju na tom području. Iz toga je vidljiv pozitivan utjecaj radova za opće dobro bez naknade na sve aspekte društva.
Iz navedenih prednosti radova za opće dobro proizlazi kako je vrlo bitno da se radno sposobni te djelomično radno sposobni korisnici ZMN uključe u radove za opće dobro bez naknade.


 „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“ Mahatma Gandhi

Objavljeno u Novosti
Četvrtak, 25 Veljača 2016 12:26

Održana završna konferencija projekta "Zajedno za mame"

Napisao/la

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ZAJEDNO ZA MAME“ KOJI OSNAŽUJE LOKALNE UDRUGE I INSTITUCIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI MALOLJETNIM TRUDNICAMA I MAJKAMA

Veća pomoć i podrška mladim i maloljetnim majkama Koprivničko-križevačke županije

Zagreb, 24. veljače 2016.

– Završna konferencija projekta „Zajedno za mame“ usmjerenog na pomoć maloljetnim i mladim majkama i njihovim obiteljima na području Koprivničko-križevačke županije održana je u utorak 23. veljače u Križevcima. Konferenciju su otvorili zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca Tomislav Katanović i izvršna direktorica Udruge roditelja „Korak po korak“ Silvija Stanić.

Svoja su iskustva sa sudionicima podijelile i maloljetne majke koje su sudjelovale na edukativno-informativnim radionicama u okviru projekta. „Imam 20 godina i majka sam dvogodišnjeg djeteta te sam jedna od mladih majki koje su sudjelovale u radionici. Na nju su me voditeljice pozvale baš u pravo vrijeme, kad sam kao i sve mlade majke imala puno pitanja o tome što i kako dalje. Sad kad je projekt završio mogu reći da imam više samopouzdanja i da sam puno bolje informirana o pravima mladih i samohranih majki, pravilnom odgoju, brizi o zdravlju i zaposlenju. Svoja sam iskustva podijelila i s drugim mladim majkama koje nisu sudjelovale na radionici i kojima bih preporučila da se u budućnosti priključe projektu“, izjavila je jedna od maloljetnih sudionica u programu. „smatram da su mi radionice koje sam pohađala pružile odgovore na sva pitanja koja sam imala. Kroz ovaj sam projekt upoznala druge mlade majke sa sličnim iskustvima i problemima, međusobno smo si bile podrška i davale si savjete. Sa završetkom projekta stekla sam nova znanja o odgoju, brizi o djetetu i svojim pravima te sam upoznala voditeljice radionica koje su mi postale prijateljice. Radionice bih preporučila svim mladim majkama jer nude puno podrške i odnos od povjerenja te nova saznanja“ naglasila je devetnaestogodišnja sudionica u programu i majka jednogodišnjeg djeteta.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ po uzoru na uspješan model svog dugogodišnjeg projekta „Mama je mama“, u suradnji s Udrugom „Hera“ Križevci, zagrebačkim Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci s ciljem osnaživanja lokalnih udruga i institucija za pružanje psihosocijalne i druge potrebne pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima. Tako je putem projekta zaposlenicima Udruge „Hera“ povećana razina znanja i vještina u primjeni modela i standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga i vođenju udruge, a potpisanim Protokolom o suradnji udruga je postala priznati partner u pružanju socijalnih usluga u zajednici. Time će se mladim majkama pružiti mogućnost boljeg informiranja, educiranja i jačanja osobnih kompetencija i socijalnih vještina te će tako moći aktivnije sudjelovati u zajednici.

„Unatoč tomu što zbog nevelikog broja nisu značajan društveni problem, maloljetničke trudnoće u Hrvatskoj su velik osobni i obiteljski problem i stoga im je potrebno posvetiti svu stručnu pažnju. Uspjeh projekta 'Mama je mama' potaknuo nas je na širenje dobre prakse i u druge krajeve Hrvatske i veseli nas što smo imali priliku osnažiti naše lokalne partnere za snažnije pružanje pomoći maloljetnim i mladim majkama na području Koprivničko-križevačke županije. Ovim putem zahvalio bih svim partnerima i dionicima koji su se priključili projektu i koji svojim sudjelovanjem, iskustvom i stručnošću doprinose njegovoj održivosti“, istaknuo je Bojan Krsnik, voditelj projekta „Zajedno za mame“ iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Osim stvarnih iskustava polaznica radionica, na završnoj je konferenciji predstavljena i publikacija s ostvarenim rezultatima i preporukama za daljnje aktivnosti usmjerene na pomoć i podršku maloljetnim i mladim majkama te je istaknut značaj projekta za lokalnu zajednicu i mogućnost njegove primjene u drugim sredinama. Organizatori projekta kao preporuke ističu važnost umrežavanja organizacija civilnog društva koje su pružatelji socijalnih usluga kako bi se otvorile mogućnosti njihovog razvoja u zajednici i postigla bolja iskorištenost pojedinačno nedovoljnih ljudskih i financijskih resursa. Nadalje, bitno je kontinuirano raditi na suradnji pružatelja usluga iz civilnog društva s institucionalnim pružateljima i nositeljima javnih ovlasti. Obje strane trebaju uložiti napore da se redovito procjenjuju potrebe za socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici te da se usluge zajednički prilagođavaju novim socijalnim rizicima.

Organizatori su istaknuli i kako je potrebno nastaviti s uvođenjem standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga jer se njihovom sustavnom primjenom olakšava rad pružatelja usluga i omogućava kontinuirana kontrola njihove kvalitete. Upozorili su da modeli socijalnih usluga trebaju biti prilagođeni lokalnim prilikama i različitim potrebama korisnica, no ključno je da ih se motivira na nastavak školovanja. Osobito je naglašen posebno težak položaj mladih romskih majki jer su one napustile školovanje još u osnovnoj školi, prije nego što su postale majke, a time su potpuno smanjile svoje šanse za zapošljavanje i ekonomsku samostalnost. Organizatori su podsjetili i da se pružanje integriranih socijalnih usluga na lokalnoj i regionalnoj razini temelji na procjeni potreba korisnika za uslugama iz različitih sustava te je njihovo ostvarivanje potrebno koordinirati kroz međusektorsku suradnju sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i drugih, ako je potrebno.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se u okviru instrumenta „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga (HR.5.2.04)“, u okviru prioritetne osi 5 „Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje“ i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakti za medije:

Bojan Krsnik, voditelj projekta Udruga roditelja Korak po korak telefon 01 48 55 578 mobitel 095 4855 115 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Maja Gradišar Perotić Media Val – agencija za komunikacijski menadžment telefon 01 36 91 851 mobitel 091 62 52 091 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno u Novosti
Četvrtak, 24 Prosinac 2015 07:33

Čestitka

Napisao/la

Poštovani partneri, korisnici i prijatelji,

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu nadolazeću 2016. godinu od srca Vam žele

djelatnici Centra za socijalnu skrb Križevci !

   

“Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno.” (LK 10, 42)

Objavljeno u Novosti

 

Poštovani,

Sukladno uputi Ministarstva socijalne politike i mladih, obavještavamo da se od siječnja 2016. godine za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata korisnicima više neće izdavati kuponi.

Prema prijedlogu Uredbe korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

 

Ravnateljica

Objavljeno u Novosti
Četvrtak, 17 Prosinac 2015 14:11

Poziv na javnu tribinu

Napisao/la

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati vas na javnu tribinu „Udomitelj=obitelj za nenasilje“ koja će se održati u ponedjeljak 21. prosinca 2015. godine u 13:00 sati u Križevcima, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“, A.G. Matoša 4. Kroz raspravu i aktivan angažman svih sudionika kroz ovu tribinu želimo:  Istaknuti važnost potreba i prava djece na život bez nasilja  Naglasiti važnost prevencije nasilja nad i među djecom i mladima  Promovirati udomiteljstvo kao dobru alternativu skrbi u primarnoj obitelji i sigurno okruženje za rast i razvoj djece i mladih  Razmotriti moguće načine i smjerove unapređenja udomiteljske skrbi Javna tribina namijenjena je svim udomiteljima, potencijalnim udomiteljima, stručnjacima, svima onima koji rade s djecom i mladima, roditeljima te široj javnosti – svim građanima i građankama, udrugama i drugim dionicima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

  Veselimo se Vašem dolasku!

Natalija Stanković, prof. psihologije Voditeljica projekta, Udruženje „Djeca prva“

mr.sc. Kristina Frtalić, dipl. soc. radnica Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci

Objavljeno u Novosti

Projekt Udomitelj=obitelj za nenasilje

Nositelj projekta Udruženje „Djeca prva“

Partner u projektu Centar za socijalnu skrb Križevci

 

Projekt „Udomitelj=obitelj za nenasilje“ – novi projekt Udruženja „Djeca prva“ i Centra za socijalnu skrb Križevci

Život bez nasilja temeljno je pravo svakog djeteta, a obitelj je ključan faktor za uspješan i zdrav razvoj djeteta i jedino prirodno okruženje za njegovo odrastanje. Međutim, postoje djeca koja u svojoj obitelji doživljavaju nasilje, zanemarivanje ili zlostavljanje; koja su lišena adekvatne roditeljske skrbi i za koju je u njihovom najboljem interesu potrebno privremeno izdvajanje iz njihove primarne, biološke obitelji. Novu priliku za odrastanje u sigurnoj okolini i zdrav psihosocijalni razvoj, djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, može pružiti udomiteljska obitelj. Udomiteljska obitelj koja je topla i puna razumijevanje, u kojoj se brine o potrebama i dobrobiti djeteta, koja pruža djeci i mladima osjećaj sigurnosti i pripadanja te podršku u svim periodima  odrastanja. Obitelji u kojoj vlada pozitivno ozračje, i u kojoj svi članovi prihvaćaju udomljeno dijete ili mladu osobu, poštujući i čuvajući njen integritet i dostojanstvo. Budući udomitelji skrbe o vrlo ranjivoj skupini djece i mladih, nužno je pružiti im podršku i osnažiti ih u njihovoj vrlo odgovornoj i zahtjevnoj ulozi. Nadalje, iako je udomiteljska skrb prepoznata kao dobra alternativa skrbi u primarnoj obitelji, potrebno je i dalje raditi na promociji udomiteljstva kao adekvatnog oblika skrbi za djecu koja su lišena roditeljske skrbi ili za koju je u njihovom najboljem interesu potrebno privremeno izdvajanje iz njihove primarne obitelji.

Projekt “Udomitelj=obitelj za nenasilje” ima za svrhu doprinijeti prevenciji svih oblika nasilja nad djecom i mladima, kroz direktnu podršku udomiteljima na području Koprivničko-križevačke županije, usmjerenu na osnaživanje, stjecanje znanja i unapređenje vještina nenasilnih metoda odgoja. Ciljevi projekta su:  Osnažiti udomitelje za odgovorno roditeljstvo – udomiteljstvo u najboljem interesu djeteta  Unaprijediti znanja i vještine udomitelja za nenasilne metode odgoja djece i mladih  Utjecati na osjetljivost lokalne i šire zajednice za probleme nasilja nad djecom i mladima te promovirati važnost udomiteljstva kao dobrog primjera alternativne skrbi djece i mladih Projekt provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci, u trajanju od listopada 2015. godine do rujna 2016. godine. Projekta sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih u okviru natječaja za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj. Središnje aktivnosti projekta su radionice (grupni savjetodavni rad) namijenjene svim udomiteljima za djecu i mlade s područja Koprivničko-križevačke županije te javne tribine u lokalnoj zajednici namijenjene udomiteljima, stručnjacima i cjelokupnoj zajednici, a kojima je cilj senzibilizacija opće javnosti o potrebama i pravima djece na život bez nasilja te promocija udomiteljstvo kao dobrog oblika alternativne skrbi i sigurnog okruženja za rast i razvoje djece i mladih.

Objavljeno u Novosti
Utorak, 24 Studeni 2015 11:06

Poziv na javnu akciju

Napisao/la

Udruga "HERA" Križevci I.Z. Dijankovečkog 5 48260 Križevci Tel: 048/271-335

Križevci. 24.11.2015

 

Poziv na Javnu akciju

obilježavanje 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  

petak, 27.11.2015.,  Križevci, Strossmayerov trg,  od 10 – 12 h

 

Međunarodni Dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u znak sjećanja na sestre Mirabal – Patriu, Dédé, Minervu i Mariu Teresu, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo, 1960. godine. Tim danom također započinje i globalna kampanja  16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama (25.studenog – 10. prosinca). Nasilje nad ženama događa se u raznim aspektima i obuhvaća narušavanje raznih društvenih, građanskih, političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ u suradnji s Policijskom postajom Križevci te Centrom za socijalnu skrb Križevci,  organizira Javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj javne akcije je obilježiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama te utjecati na brojne predrasude kojima je područje nasilja nad ženama obavijeno te osim osvještavanja javnosti o problematici nasilja nad ženama, osigurati dostupnost informacija o mogućnostima zaštite, pomoći i podrške osobama koje doživljavaju takav oblik nasilja. Tijekom javne akcije građani/ke će moći dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te će se dijeliti letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

Marina Švagelj Jažić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: +385 (0) 48/271-335  fax: +385 (0) 48/271-336

Objavljeno u Novosti
Utorak, 03 Studeni 2015 10:25

Naknada za ugroženog kupca energenata

Napisao/la

 

Naknada za ugroženog kupca energenata uvjeti za priznavanje prava

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15), članak 94. a

korisnik prava = samac ili kućanstvo koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor

Naknada za ugroženog kupca energenata kriteriji za stjecanje statusa ugroženog kupca

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (»Narodne novine« broj 95/15)

status ugroženog kupca može imati - krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom, ili koji se opskrbljuje kod ostalih opskrbljivača električnom i toplinskom energijom i plinom, a koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili je korisnik osobne invalidnine ili živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine

Naknada za ugroženog kupca energenata visina naknade, sudjelovanje korisnika i postupanje tijela

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih tijela

na temelju utvrđenog statusa ugroženog kupca, korisniku pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije u mjesečnoj visini do najviše 200,00 kuna

nemogućnost priznavanja prava po više osnova

Naknada za ugroženog kupca energenata preuzimanje rješenja i izdavanje kupona

CSS korisniku, uz rješenje o priznavanju prava, izdaje kupon za mjesec u kojem mu je priznato pravo

svaki slijedeći mjesec CSS korisniku izdaje kupon najkasnije 20-og u mjesecu za tekući mjesec

korisnik je dužan u nadležnom CSS preuzeti rješenje i preuzimati kupone

iznimka - ako postoje opravdani razlozi, CSS će dostavu rješenja i kupona izvršiti na drugi prikladan način

Objavljeno u Novosti

 

 

U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO ZA MAME“ ODRŽAN NOVI OKRUGLI STOL

 

Udruga Hera i CZSS Križevci donijeli Protokol za snažniju podršku maloljetnim i mladim roditeljima

 

Križevci, 2. studenog 2015. – U okviru projekta „Zajedno za mame“, kojem je cilj osigurati snažniju podršku i pomoć maloljetnim i mladim majkama na području Koprivničko-križevačke županije, prošli je tjedan u Križevcima održan okrugli stol na kojem je donesen Protokol o postupanju u pružanju socijalnih usluga maloljetnim trudnicama, maloljetnim i mladim majkama. Riječ je o zajedničkoj aktivnosti Udruge Hera i Centra za socijalnu skrb Križevci kojom se umrežuje organizacija civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama, maloljetnim i mladim roditeljima u riziku socijalne isključenosti. Križevačka Udruga Hera i CZSS Križevci partnerske su institucije u projektu „Zajedno za mame“, koji provodi Udruga roditelja Korak po korak iz Zagreba i u kojem još sudjeluje i zagrebačka udruga Djeca prva.

„Donošenjem ovog protokola ostvaren je jedan od primarnih ciljeva našeg projekta, a to je osnažiti lokalnu udrugu civilnog društva u pružanju pomoći maloljetnim trudnicama te maloljetnim i mladim roditeljima pri nastavku školovanja i zapošljavanju te pomoć u brizi i skrbi za dijete. Udruga 'Hera' ovime je prepoznata kao pružatelj nove socijalne usluge u zajednici te su svojim novostečenim znanjima i vještinama od pomoći institucionalnim pružateljima socijalnih usluga, čime se rasterećuje njihov rad, a korisnicama širi mreža podrške“, pojasnio je Bojan Krsnik, voditelj projekta „Zajedno za mame“ iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Uz donošenje Protokola, na okruglom stolu predstavljeni su i dosadašnji uspjesi te aktivnosti unutar projekta, a prezentiran je i sadržaj dosad provedenih radionica s maloljetnim i mladim majkama. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici partnerskih organizacija, centara za socijalnu skrb iz Koprivnice i Đurđevca, predstavnici Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca, patronaže Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Srednje gospodarske škole Križevci.

Prilikom donošenja Protokola dogovoreno je da se nakon šest mjeseci provede revizija kako bi se zaista osiguralo da primjena protokola olakša i ubrza uobičajene radne procese i zadatke u postupanju stručnjaka Centra za socijalnu skrb. Istaknuta je korist usluga grupnog savjetovanja i sadržaja usmjerenih na osnaživanje roditeljskih kompetencija, osobito kod majki kojima je izrečena mjera nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi. Predstavnici Koprivničko-križevačke županije izrazili su spremnost na daljnju financijsku podršku projektima Udruge Hera, čime će se doprinijeti financijskoj održivosti i razvoju usluga podrške maloljetnim trudnicama i mladim roditeljima te jačanju standardizirane suradnje između Udruge Hera i Centra za socijalnu skrb Križevci.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se u okviru instrumenta „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga (HR.5.2.04)“, u okviru prioritetne osi 5 „Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje“ i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakti za medije:

Bojan Krsnik, voditelj projekta

Udruga roditelja „Korak po korak“

telefon 01 48 55 578

mobitel 095 4855 115

 

Maja Gradišar Perotić

Media Val – agencija za komunikacijski menadžment

telefon 01 36 91 851

mobitel 091 62 52 091

 


Objavljeno u Novosti
Petak, 28 Kolovoz 2015 10:49

Školski udžbenici - Obavijest udomiteljima za djecu

Napisao/la

Školski udžbenici - Obavijest udomiteljima za djecu

Poštovani,

kako bi Vas informirali vezano za prava korisnika smještaja i kupnju obveznih školskih udžbenika, Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.157/13, 152/14, 52/16), čl.46.st.3. propisano je ..."Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi."

Za sve dodatne informacije i ostvarivanje prava možete se obratiti na broj telefona 048/682-943

 

Objavljeno u Novosti
Stranica 9 od 10

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.